Βασικό πρόγραμμα ιατρείου διακοπής καπνίσματος

Σας παρουσιάζουμε το βασικό πρόγραμμα που ακολουθεί κάποιος καπνιστής κατά τη διάρκεια του ιατρείου διακοπής καπνίσματος. Αυτονόητο είναι ότι το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια αρχική προσέγγιση και το τελικό πρόγραμμα που ακολουθεί ο κάθε καπνιστής ξεχωριστά προσαρμόζεται ανάλογα με τις δικές τους ανάγκες και ιδιαίτερες απαιτήσεις. Κάντε κλικ στην εικόνα για περισσότερες πληροφορίες.