Φάρμακα

Όπως και για τις τροφές έτσι και για τα φάρμακα ισχύει ότι όλα μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις αυτές συχνά συγχέονται με τις παρενέργειες των φαρμάκων (που οφείλονται σε άλλον μηχανισμό) και πολλές φορές οι ασθενείς χαρακτηρίζονται ως αλλεργικοί χωρίς να είναι. Τα φάρμακα που συχνότερα προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις (κνίδωση, αγγειοοίδημα, αναφυλαξία, shock, κ.λ.π.) είναι οι πενικιλλίνες, οι κεφαλοσπορίνες (ιδίως οι παλαιότερες), οι τετρακυκλίνες, η ασπιρίνη και τα μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα αλλά και η ινσουλίνη που λαμβάνουν καθημερινά οι διαβητικοί. Η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η αποφυγή λήψεως του φαρμάκου που προκάλεσε την αντίδραση και η χορήγηση εναλλακτικής αγωγής εφόσον υφίσταται. Σε αντίθετη περίπτωση επιχειρείται διαδικασία απευαισθητοποίησης η οποία όμως προϋποθέτει συνεχή λήψη του φαρμάκου για μεγάλο χρονικό διάστημα ή δια βίου (π.χ. ασπιρίνη σε καρδιοπαθή). Ενημερώνετε πάντα τον ιατρό που επισκέπτεστε και τον οδοντίατρό σας για την ευαισθησία σας σε συγκεκριμένα φάρμακα.

Πρόληψη αντιδράσεων από φάρμακα

Ενημερώνετε πάντα τον ιατρό που επισκέπτεσθε ανεξάρτητα από την ειδικότητά του σχετικά με την ευαισθητοποίησή σας σε φάρμακα. Σε περίπτωση αντίδρασης που αποδόθηκε σε φάρμακα σημειώστε το όνομα του φαρμάκου που ενοχοποιήθηκε. Ίσως κάποτε σας χρειαστεί.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του ιατρού σας σχετικά με τα εναλλακτικά φάρμακα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χωρίς πρόβλημα.

Εάν αρχίσετε μία θεραπεία και εκδηλωθεί κάποια αντίδραση σταματήστε όλα τα φάρμακα που παίρνετε και όχι μόνον εκείνο που νομίζετε οτι σας προκάλεσε τα συμπτώματα.

Εάν είστε υπό φαρμακευτική αγωγή και έχετε καθυστέρηση στην περίοδό σας διακόψτε όλα τα φάρμακα που παίρνετε, κάντε test κυήσεως και εάν είναι αρνητικό συνεχίστε την αγωγή σας κανονικά. Εάν η δοκιμασία είναι θετική επικοινωνήστε με τον ιατρό ή τους ιατρούς που σας χορήγησαν τα φάρμακα.

Όταν υπάρχει ευαισθησία στην ασπιρίνη μπορεί να εκδηλωθούν αντιδράσεις και με μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται «μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα». Ρωτήστε σχετικά τον ιατρό σας για τα φάρμακα που μπορείτε με ασφάλεια να χρησιμοποιείτε.

Οι αντιδράσεις στα σκιαγραφικά μέσα (ουσίες που χρησιμοποιούνται σε πυελογραφίες κ.λ.π.) δεν γίνονται μέσω αλλεργικού μηχανισμού αλλά με απ’ ευθείας δράση της χρωστικής ουσίας πάνω σε ορισμένα κύτταρα με άμεση απελευθέρωση διαφόρων ουσιών μεταξύ των οποίων και η ισταμίνη. Λόγω της φύσεως της αντίδρασης δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί ή να διαγνωστεί με εξετάσεις.